Kaart Slovenie
Ligging Slovenië

Op de kaart van Europa is Slovenië terug te vinden in het midden van de kaart. Op de kaart van Slovenië is duidelijk te zien dat Slovenië wordt omgeven door vele landen. Wie op de kaart van Slovenië met de klok mee de landen afgaat, komt achtereenvolgens Oostenrijk, Hongarije, Kroatië, Adriatische zee en Italië tegen. Daarbij valt op de kaart van Slovenië op, dat Slovenië aan de zuidkant van de Alpen is gelegen. Slovenië beslaat een betrekkelijk klein oppervlak, van 20 273 km2, wat is te vergelijken met de helft van het oppervlakte van Nederland. Ondanks het kleine oppervlakte van Slovenië is er een grote diversiteit aan landschappen terug te vinden in Slovenië.

Landschap van Slovenië

Het landschap van Slovenië is zeer gevarieerd, het is dus zeker aan te raden om vooraf aan de vakantie in Slovenië de kaart goed te bestuderen. Om in het noorden op de kaart van Slovenië te beginnen, vind je de bergkam de Karawanken, uitlopers van de Alpen. In dit gebied van Slovenië zijn toppen te vinden tot ongeveer 2000 meter. Wie meer naar het noordwesten op de kaart van Slovenië gaat kijken ziet hier de Julische Alpen, waarin het prachtige Triglav Nationaal Park te vinden is. Meer in het zuid westen van de kaart van Slovenië liggen heuvellandschappen met vele meren en grotten.