Inwoners van Slovenie


In Slovenië is 82% van de bevolking naar eigen zeggen van Sloveense afkomst. Daarnaast zijn er zo’n 6243 Hongaren, 2258 Italianen en 3246 zigeuners. Daarnaast is nog zo’n 16% van de bevolking van afkomst uit landen als Servië, Bosnië en Kroatië. Etnische Slovenen die buiten het land wonen zijn er zon 400.000 waar van zo’n 75% in Amerika en Canada wonen. Vijftigduizend Slovenen wonen in Italië en zo’m 15.000 Slovenen wonen in Oostenrijk en Hongarije.

Demografie van Slovenië

Slovenië heeft zon 99 inwoners per vierkante kilometer wat erg weinig is vergeleken met de 320 inwoners die Nederland kent per vierkante kilometer. Entische groepen vanuit andere delen van het eerder Joegoslavië als Servië, Kroatië, Bosnië, en Macedonië vormen samen 5,3% van de bevolking. De officiële taal van is Sloveens. In de provincies gelegen aan de Italiaanse en Hongaarse grenzen wordt met een ander dialect gesproken. Veel Sloven zijn meertalig. De meerderheid van de Slovenen kan zowel Kroaats spreken, als Engels en Duits. Daarnaast is Italiaans een populaire taal in Slovenië om te leren spreken. Traditioneel gezien zijn Slovenen Romeins Katholieke; in 2002 nog steeds zon 60%.